Jakými potravinami nejvíce plýtváme?

Přibližně třetina potravin na světě se vyhodí. Tento odpad je následně zodpovědný za přibližně 8 až 10 % globálních skleníkových plynů. Je ho tolik, že kdyby byl potravinový odpad zemí, byl by po Číně a USA třetí zemí s nejvyššími emisemi. Co tomu přispívá nejvíce a kterými potravinami nejvíce plýtváme?

Plýtváme nejvíce ovocem a zeleninou?!

Jen v Evropě vyprodukujeme 88 milionů tun potravinového odpadu ročně, což je přibližně 174 kilogramů na osobu. Kromě toho vyhozené potraviny vytvářejí na skládkách 170 000 000 tun oxidu uhličitého. Možná vás to překvapí, ale přibližně 42 % vyhozených potravin tvoří ovoce a zelenina.

zdroj: Shutterstock

Celosvětově se jedná o 644 000 000 tun odpadu ročně. Téměř polovina vyprodukovaného ovoce, zeleniny, kořenové zeleniny a hlíz se v dodavatelském řetězci vyhodí. Celkem až 46 procent vyprodukovaného ovoce nebo zeleniny se nedostane na pulty obchodů

S obilovinami plýtváme

Nejvíce se plýtvá ovocem a zeleninou, ale také obilovinami, kterých se ročně na světě vyhodí asi 347 000 000 tun. Tvoří tak 22 % celosvětového potravinového odpadu. Pokud se však podíváme na poměr výroby a spotřeby, jsou statistiky ještě horší. Ve skutečnosti každoročně vyhodíme 29 % vyprodukovaných obilovin. Nejčastějšími důvody jsou nadměrné nákupy a znehodnocení v důsledku nepoužívání

Zajímavý je také pohled na maso, ryby a mořské plody. V první kategorii vyhodíme ročně 74 milionů tun a v případě vodních živočichů dalších 22 milionů tun odpadu. Z hlediska produkce a spotřeby se jedná o 21% úbytek masa a až 35% úbytek ryb

zdroj: Shutterstock

Přímý vliv na globální oteplování

Plýtvání potravinami však není jen morální, ale také ekologický problém. Má totiž přímý vliv na globální oteplování, o kterém se stále častěji mluví. Vedle 170 milionů vyprodukovaného oxidu uhličitého je třeba započítat také množství vody, které se spotřebovalo při výrobě vyhozených potravin.

V tomto ohledu je čokoláda nejztrátovější, protože na výrobu jednoho kilogramu konečného produktu se spotřebuje až 17 000 litrů vody. Na druhém místě je hovězí maso s 15,5 tisíci litry vody, zatímco brambory, zelí a rajčata spotřebují méně než 300 litrů na kilogram

Více informací o tom, jak se chovat ekologicky, najdete na naší stránce Buďte zodpovědnější, buďte více EKO.